3 thoughts on “Thế Giới Độc Hại Của Self-Help | Toxic Positivity (Vietsub)

  1. Đỗ Minh Hưng says:

    Không hay cho lắm, có những quyển sách mang tiếng self-help vẫn vả thẳng vào mặt bạn về cuộc sống thực tế. Vậy nên câu hỏi đặt ra là tác giả lựa chọn sách seft-help thể loại nào và định nghĩa của tác giả về sách self-help là gì 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *