PowerPoint 2016 vs. PowerPoint Online00:40 – PowerPoint 2016 Mac vs. Windows overview & the ribbon interface 01:40 – PowerPoint Online overview & ribbon UI 02:30 – How the ribbon interfaces …

Tag: powerpoint 2016 online, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

3 thoughts on “PowerPoint 2016 vs. PowerPoint Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *