Personal Information – name, address + more | Learn English – Mark Kulek ESLEnglish in use: What’s your first name? My first name is Sue. What’s your last name? My last name is Jones. Where do you live? I live in Los Angeles. What’s your …

Tag: profile name là gì, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

34 thoughts on “Personal Information – name, address + more | Learn English – Mark Kulek ESL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *