Lập trình Nodejs + PostgreSQL: Viết code quản lý dữ liệu.Ôn tập Lập trình Nodejs + PostgreSQL: Viết code quản lý 1 bảng dữ liệu trong database Postgresql. Bài này ôn tập dành cho các bạn đã biết qua Nodejs cơ bản …

Tag: postgresql la gi, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

11 thoughts on “Lập trình Nodejs + PostgreSQL: Viết code quản lý dữ liệu.

 1. Doan Khuong says:

  mình muốn truy vấn 2 bảng là dichvu(me,ten) và khachhang(ma,ten) trong cùng 1 lệnh app.get để render về 1 trang 2 bảng dicvu và khachhang để hiện ra 2 thẻ <select><option> mà vẫn chưa làm được. Bạn có thể chia sẻ với mình cách truy vấn 2 bảng để render về cùng 1 trang không?

  Mình cũng gặp vấn đề này rồi mà tìm cả tuần không biết cách làm. KhoaPham chỉ giúp mình với?
  Bạn nào biết cách cũng chỉ giúp mình với!
  Thanks,

 2. Minh sang says:

  cho em hỏi này là lỗi gì thế
  $ node index.js
  –server is running
  C:UsersAdminDesktopwebsitenode_modulespglibconnection.js:118
  self.emit(msg.name, msg)
  ^

  TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
  at Socket.<anonymous> (C:UsersAdminDesktopwebsitenode_modulespglibco
  nnection.js:118:20)
  at emitOne (events.js:96:13)
  at Socket.emit (events.js:188:7)
  at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
  at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
  at TCP.onread (net.js:547:20)

 3. Coffee Tiến says:

  cho mình hỏi làm sao để chạy lại server mà không cần tắt cửa sổ Git cmd vậy, đoạn 11:34 ấy, khi dùng lệnh chạy server xong thì không thể viết đc gì nữa, phải tắt cửa sổ rồi bật lại mới đc, thấy không tiện cho lắm!

 4. Dũ Nguyên Khưu says:

  Chào Khoa Phạm, ở phần list ra danh sách sinh viên thì code SQLmình thấy bạn truy vấn chỉ 1 bảng. Nhưng mình dùng câu lệnh truy vấn từ nhiều bảng thì kết quả chỉ hiện ra dòng THÊM, còn dòng Sửa – Xoá không hiện ra. Bạn có thể giúp mình được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *