JavaScript cơ bản – Bài 4: Hiển thị message popupBài 4 này chúng ta sẽ học cách sử dụng 3 loại popup message mặc định trong JavaScript là alert, confirm và prompt.

Tag: prompt trong javascript, javascript, javascript basic, javascript tutorials, javascript for beginners, javascript căn bản, javascript cơ bản, khóa học javascript cơ bản, học javascript, tự học javascript

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *