22 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt và crack Proteus 8 Full.

  1. Sao Nguyen says:

    đến cái phần models thì phải gán đúng ở C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional ạ? máy e tìm như này nó báo lỗi không hiện lên em gán vào paste file BIN "C:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional"
    em nghĩ sai phần này nên proteus ko làm việc được, ai giúp em với ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *