Chuyên mục
Internet

Fix postgresql psql: FATAL: Peer authentication failed for user – 2019

Rate this postpostgresql psql: FATAL: Peer authentication failed for user How to fixing error: Peer authentication failed for user “username” Solution of psql: FATAL: Peer …

Tag: psql: fatal: peer authentication failed for user “postgres”, [vid_tags]

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *