Drawing Princess Ariel – The Little Mermaid | drawholicDrawing of Princess Ariel, from Disney movie ‘The Little Mermaid & Wreck-it Ralph 2’.
– Caran d’Ache Luminance 6901, Prismacolor Premier
– Strathmore Bristol 300s

○ Facebook –
○ Instagram –

#DisneyPrincess #Ariel #Mermaid

Tag: princess drawing, 드로우홀릭, drawholic,디즈니 프린세스,인어공주,에리얼, Ariel, Little Mermaid, Disney Princess, Princess, Wreck it ralph, drawing, Cute Character,주먹왕 랄프

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

30 thoughts on “Drawing Princess Ariel – The Little Mermaid | drawholic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *