DIY Japanese Candy #271 Popin Cookin Kuru Kuru Takoyaki DIY CandyDIY Candy Popin Cookin series ‘Kuru Kuru Takoyaki’ renewal version. It’s added Aonori(green seaweed flakes). I like Popin Cookin series.

Tag: popin, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

21 thoughts on “DIY Japanese Candy #271 Popin Cookin Kuru Kuru Takoyaki DIY Candy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *