CHU mini | KOREAN TONE Lightroom Preset | Lightroom Mobile Presets Free DNG |Chỉnh Màu Tone Hàn QuốcIn this video, I will show you how to edit KOREAN TONE in Lightroom Mobile.

If you like this tutorial, give this video a thumbs up 👍 and SUBSCRIBE to My Channel and turn on notification so you never miss one of my videos! ⫸

Thank you for watching ~❤️
Leave a Comment below

————————————————–

🔸 𝐏𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃 𝐓𝐇𝐈𝐒 🔸
⫸ Watch this Video in your Youtube app to get the password.
⫸ DNG file is protected by a password.
⫸ The Password will appear as a Suggestion Card (Upper right corner of the screen).
⫸ The Password is a 4 digit number, it is split into two and will appear separately and random.

🔸𝑭𝑶𝑹 𝑬𝑿𝑨𝑴𝑷𝑳𝑬:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Combine the [1] Pass & [2] Pass.
So the password is: 1234 ✔

🔸 𝐃𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 ➜

🔸 𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 & 𝐔𝐒𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔶 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐎𝐔𝐓 𝐌𝐘 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓𝐒:
➜ 𝗣𝗢𝗣𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗗𝗔𝗥𝗞 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗩𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:

🔶 Facebook Page: www.facebook.com/CHUminii

===========================

🔹 𝐇𝐀̃𝐘 Đ𝐎̣𝐂 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐀̉𝐈 🔹
⫸ Các bạn xem Video trong ứng dụng Youtube để lấy mật khẩu.
⫸ File tải được bảo vệ bằng mật khẩu.
⫸ Mật khẩu sẽ tự động xuất hiện dưới dạng thẻ Đề xuất (bên trên góc phải màn hình). Các bạn chú ý xem hết Video (ko tua) sẽ thấy.
⫸ Mật khẩu gồm 4 chữ số, được chia thành hai thẻ riêng biệt và xuất hiện ngẫu nhiên.

🔹 𝑽𝑰́ 𝑫𝑼̣:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Kết hợp [1] Pass & [2] Pass
sẽ ra Mật khẩu đầy đủ là: 1234 ✔

🔹 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐓𝐀̉𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔹 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐓𝐀̉𝐈 𝐕𝐀̀ 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 ➜

🔷 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓𝐒 𝐊𝐇𝐀́𝐂:
➜ 𝗣𝗢𝗣𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗗𝗔𝗥𝗞 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:
➜ 𝗩𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗧𝗦:

🔶 Facebook Page: www.facebook.com/CHUminii

===============
#korean #koreanpreset #lightroompreset

– App: Lightroom CC Mobile — Available on Play Store (Android) and App Store (IOS/Apple)
– Photos: Pinterest, Instagram

CHU mini | Lightroom Mobile Presets Free DNG | KOREAN TONE Lightroom Preset
How To Edit KOREAN TONE – Lightroom Mobile CC Preset Free DNG & Tutorial – Chỉnh Ảnh Tone Màu Hàn Quốc

✉ Email: [email protected]
———————————–
© Copyright by CHUmini ☞ Do not ReupTag: preset lightroom màu hàn quốc, lightroom mobile presets free dng, lightroom tutorial, lightroom mobile tutorial preset, lightroom mobile presets free download dng, free presets for lightroom iphone, free lightroom mobile presets, how to edit photos, free lightroom preset, lightroom presets, lightroom presets 2020, preset terbaru, chumini, chu mini, korean tone, korean presets, korean preset, korean lightroom presets, seoul presets, korea preset, korean lightroom preset

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

45 thoughts on “CHU mini | KOREAN TONE Lightroom Preset | Lightroom Mobile Presets Free DNG |Chỉnh Màu Tone Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *