Change SQL Server TCP-IP PortA brief tutorial showing the steps needed to change SQL Server from using the default port to a port number of your choosing.

Tag: port sql server 2014, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *