Cẩm Nang Thơ Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu 2017 – Thích Huệ NhẫnÐang Ký Kênh V?N PHÁP QUY TÂM Link Ðang Ký Mi?n Phí: ** Chuyên …

Tag: kinh dieu tri kim mau, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/pc

Nguồn: https://meohay360.com

40 thoughts on “Cẩm Nang Thơ Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu 2017 – Thích Huệ Nhẫn

 1. Phuoc Huu says:

  14 rằm tháng giêng năm Tân Sửu con họ Phan Văn C tuổi Dần cô gái mẹ viêu fì kiêm mâu độ cho con manh giỏi làm ăn phát tài tiền bạc dô như nước cô gái năm mẹ ngũ hành đô cho con nam mô a di đà phật

 2. Thai Ho says:

  Con cầu xin cha Ngọc Hoàng thượng đế mẹ Hoàng mẫu dieu tri mẹ hiền của chúng con con cầu xin cha mẹ độ cho tất cả các con của mẹ biết đường tu để được về với mẹ con cầu xin cho tất cả anh em huynh đệ của con giữ đúng đường tu để về bên mẹ nam mô đại thiên tôn cảm ứng chứng minh nam mô phật mẫu dieu tri cảm ứng chứng minh a Di Đà Phật

 3. Long Hoa Kỳ Ba says:

  CƠ Thiên Lý Ngọc Hoàng định luật,
  ÐIỂN huyền vi Vô Cực chuyển khai,
  SẮC ban Phật Mẫu tỏ bày,
  LỊNH truyền nam nữ, gái trai hãy tường.
  DIÊU Cung Ðiện là nguồn gốc cội,
  TRÌ Lục Kinh thoát khỏi sông mê,
  KIM Ngôn tình MẸ châu khai,
  MẪU chờ con dại, tái tê lòng già.
  BAN ấn lịnh Kỳ Ba chuyến chót,
  TRUYỀN Tâm Kinh cứu vớt tử linh.
  KHAI truyền Thiên lộ luật hình,
  THÔNG tri Lý Ðạo rõ tình thâm ân.
  LINH chơn xưa tiền căn Mẫu tạo,
  TÁNH siêu phàm thông Ðạo Thiên Tiên.
  GỐC căn chiếu rọi diệu huyền,
  CỘI nguồn ân đức Mẹ hiền rải ban.
  CĂN tánh Ðạo hoàn toàn thanh khiết,
  XƯA Cung Vi chẳng biết mùi đời,
  LINH hồn sáng rọi vị ngôi,
  CĂN tiền Bích Ngọc là nơi Cửu Trùng.
  KHÁ tỉnh ngộ, đại hùng minh mẫn,
  TRI phụng hành bổn phận cho tròn,
  TIẾP lời Mẫu dạy sắt son,
  LỊNH Trời tuân mạng, bảo toàn nguyên nhân.
  THỨC tâm nội mê trần mộng ảo,
  TỈNH trí lo tầm Ðạo Vô Vi,
  TU thân, dưỡng tánh kiên trì,
  HÀNH Cơ Thiên Luật, Mẫu thì ban ơn.
  ÐẮC bửu pháp tiền căn linh tánh,
  THÀNH thật tu mới rảnh nghiệp duyên,
  ÐẠO Chơn chẳng mến bạc tiền,
  QUẢ lành gặt hái, qui nguyên phản hồi.
  DỰ Kim Khuyết Hội Trời Tam Giáo,
  HỘI Tam Thanh điểm đạo linh căn,
  LONG Ðình Bửu Ngọc Tứ Ân,
  HOA sen đua nở, mừng căn thiện lành.
  KỲ tuyển lựa thực hành mới quý,
  BA lần khai mở Hội Tam Thiên,
  Con ơi! Nghe Mẹ chỉ truyền
  Ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau
  Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ
  Đường công danh hiệp đó rồi tan
  Tồn chi mà vội mơ màng
  Cơ Trời báo ứng hành tàn kiết hung
  Con của Mẹ thủy chung Đạo lý
  Thì sao này cao quý chi bằng
  Ngọc ngà châu báu hưởng thân
  Cũng không so sánh cho bằng Đạo tâm
  Cơ bá Đạo dễ lầm tà mị
  Nếu không tri Đạo lý chánh truyền
  Trau giồi tánh mạng căn nguyên
  Vội nghe chẳng xét đạo hiền lầm mê
  Khó đạt Đạo trở về với Mẫu
  Màn vô minh hủ lậu phủ đầy
  Muôn màu sắc tướng nhiễm say
  Dựng hình Tiên Phật đổi thay khó lường
  Cần thấu triệt con đường Thiên lý
  Chữ KHÔNG KHÔNG ngự trị tâm hồn
  Phép tài ảo thuật bàn môn
  Thần thông biến hoá mê hồn đắm say
  Nó cũng giỏi biện tài đạo lý
  Nhưng sự hành ý chí khác xa
  Con cần thấu triệt chánh tà
  Trong thân ngũ tạng nghiệp ma lâu đời
  Muốn tu tỉnh chịu nhồi chịu khảo
  Tư tưởng lành giữ Đạo nhứt Tâm
  Rõ thông ma nghiệp khỏi lầm
  Trong tâm Bửu Pháp kiếm tầm đâu xa
  Lìa Sắc Tướng Thân ta đừng nhiễm
  Dù mọi điều thúc lén muốn ăn
  Tạm dùng chẳng nghĩ xác trần
  Tùy duyên hóa độ nuôi thân tu hành
  Nghĩ sự Đạo đạt thành trước nhất
  Làm việc gì mẫu mực xét phân
  Chớ nên tin bướng làm càn
  Đọa thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn
  Tình Mẫu tử thương con Mẹ dạy
  Chớ mê hồn tiêu hoại mai sau
  Xử phân luật định Thiên Tào
  Mẹ mong Nam Nữ bước vào đường Tu
  Chớ để cho mây mù nghiệp chướng
  Làm mê hồn mang vướng trả vay
  Luật hình thưởng phạt chẳng sai
  Đau lòng tình Mẹ gái trai hãy tường
  Con nào biết lo đường đạo đức
  Mẹ vui mừng túc trực bên con
  Siêng năng lập đức bảo tồn
  Cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân
  Biết phận sự con đừng than thở
  Đạo muôn đời nhắc nhở danh thơm
  Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn
  Chỉ cần sứ mạng lo tròn Mẹ ban
  Dầu Đạo Pháp gian nan khổ cực
  Hay đắng cay nghiệp lực khảo nhồi
  Một lời thệ nguyện con ơi!
  Thần minh chứng giám Đất Trời rõ thông
  Chớ chán nản thay lòng đổi dạ
  Muốn đắc thành Đạo quả phải hành
  Truân chuyên thử thách tồn sanh
  Là đường tiến hoá luật hành người TU
  Chớ ỷ thế giận thù oán ghét
  Chí đại hùng học phép từ bi
  Đức ân vạn sự khó bì
  Dầu cho lao khổ xá gì bản thân
  Thương nhớ Mẹ phải cần lo Đạo
  Mới xứng danh con thảo Rồng Tiên
  Đáp đền Thất Tổ Cửu Huyền
  Sanh thành Phụ Mẫu tại miền trần gian
  Dù khanh tướng giàu sang khó sánh
  Phật Thánh Tiên dụng tánh thảo hiền
  Nghiệp đời dù lắm oan khiên
  Thành lòng tu niệm Mẹ hiền giải oan
  Cơ máy tạo sảy sàng cận gấp
  Chớ chần chờ để lấp tánh linh
  Trận đồ bát quái luật hình
  Ngũ hành vận chuyển nhân sinh điêu tàn
  Lòng Mẹ đã rãi ban chỉ dạy
  Nếu con nào còn cãi luật Trời
  Chẳng lo tu niệm chiều mơi
  Thì đừng trách Mẹ vậy thời chẳng thương
  Màn ma quỷ còn đương trà trộn
  Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần
  Để tùy duyên kiếp độ căn
  Dễ gì gặp Đạo Chánh Chơn màn nầy
  Luật Kinh Phật tỏ bày nói trước
  Đời lộn kiếp mực thước khó dò
  Tử sanh thập loại nhỏ to
  Đầu thai báo quả khó đo được lòng
  Bất kể sự Tổ Tông Đạo Đức
  Mang lớp NGƯỜI ngũ trược tâm MA
  Ham làm những sự gian tà
  Đâu còn kể đến Ông Bà Tổ Tiên
  Chỉ biết chỗ bạc tiền danh lợi
  Cứ tung hoành gây tội chẳng cần
  Giết người cướp của muôn dân
  Bạo tàn độc ác khó phân nhân tà
  Bởi sắc lệnh Thiên Hoàng ân xá
  Cũng là kỳ trả quả nghiệp căn
  Chuyển xây định luật Phong Thần
  Khảo nhồi thưởng phạt kiếp căn đi cùng
  Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót
  Con khá lo bòn mót đức ân
  Chớ ham mê sự hồng trần
  Buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đọa đày
  Rồi gặp cảnh họa tai khó cứu
  Cần định tâm hấp thụ điển quang
  Nghiệm suy thấu triệt trần hoàn
  Trong cơ sàng sảy lớp màn đau thương
  Các con nghĩ cho tường cặn kẽ
  Nếu không thì tình Mẹ xa con!
  Đau lòng của Mẹ tạo hồn
  Dưỡng nuôi hấp thụ bảo tồn linh quang
  Khi con xuống trần gian lập hạnh
  Bị ngũ Ma dụ tánh mê hồn
  Đâu còn nhớ kiếp tiền căn
  Của trên Mẹ tạo thượng tầng hư vô
  Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả
  Chịu luân hồi vay trả không ngừng
  Con ơi! Lòng Mẹ bâng khuâng
  Nhớ con, trông đợi, tìm phương cứu nàn
  Sợ đến ngày vén màn Đại Hội
  Rồi các con chịu tội trước Tòa
  Công đồng Tam Giáo chẳng tha
  Luật hình sửa trị khó mà an thân
  Bị sa đọa trầm luân địa ngục
  Bảy ức niên mới được đầu thai
  Lâm đền nghiệp quả trả vay
  Cũng như mạt kiếp đi nay tận cùng
  Vì chỗ đó nên lòng tình Mẹ
  Chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm
  Chuyển Cơ Điển Pháp Huyền Thâm
  Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa
  Màn Tam Giáo lọc lựa Đạo quả
  Trên Tam Thiên Lục Bá xuống trần
  Bàn Môn tả đạo dụ căn
  Hại con của Mẫu mê trần còn đâu
  Nhắc đến đây Mẹ sầu Linh Tử
  Mãi theo đời quên sự thâm ân
  Linh quang gốc cội tiền căn
  Ngôi xưa phế bỏ nghiệp trần đeo mang
  Sự vay trả trần gian chồng vợ
  Tình thâm ân con nỡ phụ vong
  Chiếu theo luật Đạo công đồng
  Thì con bất hiếu khó mong bảo tồn
  Quên mất tánh chơn hồn giá trị
  Chớ mê lầm ma quỷ lợi danh
  Sanh già bệnh tử hiểu rành
  Mà sao con mãi đua tranh theo đời
  Phế bỏ Đạo quên lời Mẹ dạy
  Còn dọc ngang tranh cãi bất tin
  Nghe theo tà mị phàm tình
  Xúi con tiêu hoại hồn linh ngục tù
  Để vào cảnh âm u đen tối
  Biết bao giờ thoát khỏi sông mê
  Sanh tâm ngu muội nặng nề
  Biết đâu chánh pháp trở về thiên cung
  Cơ ân xá tận cùng màn chót
  Phật Thánh Tiên cứu vớt linh hồn
  Ráng nghe lời Mẹ, bớ con!
  Đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai
  Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật
  Dầu khảo nhồi tâm Phật đừng lơi
  Yêu ma dù có lắm lời
  Ngọt ngon dụ dỗ theo đời thì không
  Thề nhất quyết một lòng vì Đạo
  Hưởng muôn đời sáng tạo linh quang
  Ngọc Châu Bửu Pháp Đạo Vàng
  Trong thân sẵn có bảo toàn chơn linh
  Dù tài phép yêu tinh có giỏi
  Lòng đức tin cứng cỏi con gìn
  Đạo là Chơn Lý cao minh
  Đạo không sắc tướng hữu hình ngoài thân
  Đời mạt kiếp dương trần hỗn loạn
  Chúng mưu mô đủ hạng lắm con
  Tạo hình dựng cốt mê hồn
  Vẽ tranh Tiên Phật để con lạc lầm
  Khó biết chỗ Đạo tâm quan trọng
  Pháp Vô Vi mở rộng Thần Quang
  Chiếu soi nhật nguyệt hành tàng
  Đắc thông ngũ tạng bảo toàn tánh linh
  Chuyển nội tâm thân mình định trí
  Ngồi quán thông các lý chơn không
  Hoặc là đi đứng nằm lòng
  Cũng luôn chuyển pháp mới thông diệu mầu
  Ngoài sắc tướng có đâu là Đạo
  Con cần nên kim thảo cho tường
  Để lầm ma đạo phô trương
  Mượn kinh bày lý gạt lường nhân sinh
  Chúng quỷ kế giả hình Tiên Phật
  Xưng vị ngôi làm trật Đạo nhơn
  Bùa linh thuốc lú mê hồn
  Để chúng sai khiến các con theo tà
  Nếu chẳng nghe những lời thêu dệt
  Chúng đủ tài làm chết chẳng chơi
  Không TU tin tưởng Phật Trời
  Để hành thiện Đức khó thời vượt qua
  Màn lừa lọc Sư tà ngoại Đạo
  Ra tranh tài Tam Giáo Phật Tiên
  Giả hình giả tướng tưởng hiền
  Mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con! kinh còn tiếp ở kênh của con. Ở quyển 8.

 4. 阮氏芳 says:

  Hây quá nghe mà thấm thía từng câu vào Tim,va người đọc nghe rất rõ ràng từng câu ,ôi Sao quá tuyệt vời cảm ơn người đọc rất nhiều nhờ bài kinh này mà con, biết cách từng bước đi trong, Cuộc đời mình ,Đi Sao cho đúng ,kg biết bài tỏ Sao cho hết lòng mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *