Bài 3: Tư duy máy tính, thuật toán, thuật giải, mã giả – CyberSoftDanh sách video demo của khóa tư duy lập trình, thuật toán, hướng đối tượng
================================
Tư duy máy tính
Mã giả/Thuật giải/ thuật toán
Cách mã nguồn hoạt động
Khóa học Tư
#tuduylaptrinh #cybersoft #laptrinhnentang #hoclaptrinh
Khóa học OFFLINE tại HCM:
Khóa học online coming soon !

Tag: pseudo code là gì, [vid_tags]
Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

5 thoughts on “Bài 3: Tư duy máy tính, thuật toán, thuật giải, mã giả – CyberSoft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *