ASMR EDIBLE WATER BOTTLE POMEGRANATE GIANT POPPING BOBA *NO PLASTIC* HOW TO MAKE BOBA EATING SOUNDSRED FOOD ASMR EDIBLE WATER BOTTLE POMEGRANATE GIANT POPPING BOBA *NO PLASTIC* HOW TO MAKE BOBA EATING SOUNDS, water balls, clear food soft eating sounds, DIY liquid water bottle food, no talking mukbang, 리얼사운드 먹방 노토킹, 食べる音 食用水球 咀嚼音 Fun food, makan makan, no talking mukbang, 吃播, 療愈吃播, 助眠吃播, eating show, 이팅사운드, satisfying eating sounds, comfort food, Abbey ASMR, Abbey Fam

💧Clear water bottles:

💧Galaxy water bottles:

💧Frog eggs water bottles:

💧Pomegranate seeds water bottles:

💧Gold water bottles:

💧Passion fruit water bottles:

💧Watermelon water bottles:

🌸🌸🌸
Facebook:
Instagram: @abbey.asmr

🌸🌸🌸
This video has been edited and all the noises were edited out.
Don’t forget to give this video a thumbs-up and subscribe for more:

🌸🌸🌸
大家好,我是Abbey,歡迎來到我的吃播頻道!我愛分享美食和美好的ASMR咀嚼音,如果這些美味的聲音給你帶來的感覺很舒服很放鬆️,別忘記按👍和訂閱我的頻道唷!我會繼續分享更多美食、美好的聲音給你們^_^ 還有喔,要記得按鈴鐺🔔,才會有我的推播通知!

#redfood
#ediblewaterbottle
#AbbeyASMR
#AbbeyFam

Tag: popping boba, asmr edible, edible water bottle, edible water balls, giant popping boba, asmr popping boba, yt:cc=on, how to make, how to make edible water bottle, diy,먹는 신발,먹는 립스틱, ASMR, Eating Sounds, Eating food, Fun food, food asmr, asmr video, makan makan, asmr eating sounds, no talking mukbang,먹방,리얼사운드 먹방 노토킹,咀嚼音,食べる音,吃播,療愈吃播,助眠吃播, asmr dessert, eating show, asmr eating, asmr 이팅사운드, asmr mukbang, eating, Abbey ASMR, Abbey Fam, no plastic,食用水球, clear food, red food

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *