19. PostgreSQL DBA: psql FATAL Peer authentication failed for user postgrespsql FATAL Peer authentication failed for user postgres. Enabling access for network/remote users in PostgreSQL.

Also
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD

# “local” is for Unix domain socket connections only
local all all peer

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD

# “local” is for Unix domain socket connections only
local all all trust

Tag: psql: fatal: peer authentication failed for user “postgres”, PostgreSQL, Peer authentication failed for user postgres, PostgreSQL Tutorials, Enabling access for network/remote users

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *