18. PostgreSQL DBA: psql fatal ident authentication failed for userWe have provided solution for the error: psql fatal ident authentication failed for user

Tag: psql: fatal: peer authentication failed for user “postgres”, psql fatal ident authentication failed for user, PostgreSQL psql fatal ident authentication failed for user, PostgreSQL Tutorials, PostgreSQL

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *